Kartografická prezentace restauračních zařízení v centru Pardubice

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Sedlák, Pavel cze
dc.contributor.author Balíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:46:18Z
dc.date.available 2008-11-02T10:46:18Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30139
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá metodami kartografického znázorňování, konkrétně způsoby kartografické prezentace restauračních zařízení. Zájmové území bylo stanoveno v centru Pardubic a jeho konkrétní podoba je v práci přesně vymezena. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou potřebné pro pochopení dané problematiky. V praktické části je popsán sled jednotlivých úkonů, na jejichž základě je vytvořen soubor map s danou tématikou. cze
dc.format 43 s., 3 s. příloh + 10 map cze
dc.format.extent 10629627 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kartografie cze
dc.subject kartografické znaky cze
dc.subject kartografické znázorňování cze
dc.subject mapy cze
dc.subject restaurace cze
dc.subject cartography eng
dc.subject cartography symbols eng
dc.subject cartography represent eng
dc.subject maps eng
dc.subject restaurants eng
dc.title Kartografická prezentace restauračních zařízení v centru Pardubice cze
dc.title.alternative Cartography presentation of restaurant equipment in the centre Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor's work is: methods usable for cartographic illustration with emphasis on cartographic presentation of restaurants. Suburban zone is determined for the centre of Pardubice. The concrete form of this zone is precisely indicated in a practical part of the work. The main definitions, that are important for good understanding of the topic, are explained in a search section of the task. In a practical part of the work there are described concrete steps leading to creation of the map set with the chosen topic. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19661 cze
dc.identifier.signature D19661
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet