Komparace plánovacích metod v různých sektorech národního hospodářství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Siegl, Milan cze
dc.contributor.author Babková, Ilona
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:46:09Z
dc.date.available 2008-11-02T10:46:09Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30138
dc.description.abstract Management organizací je komplexní téma, kde každé z jednotlivých oborů je potřeba detailně studovat pro pochopení fungování organizací i pro pozdější uplatnění znalostí v praxi. Základním stavebním kamenem řízení organizací je plánování. Tato bakalářská práce se věnuje rozboru nejen plánování obecně, ale hlavně se zaměřuje na komparaci plánování v ziskovém sektoru, neziskovém veřejném sektoru a neziskovém soukromém sektoru. cze
dc.format 58 s., 2 s. příloh cze
dc.format.extent 580219 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject plánování cze
dc.subject národní hospodářství cze
dc.subject sektory cze
dc.subject analytické metody cze
dc.subject Strategie cze
dc.subject planning eng
dc.subject national economy eng
dc.subject sectors eng
dc.subject analytical methods eng
dc.subject Strategy eng
dc.title Komparace plánovacích metod v různých sektorech národního hospodářství cze
dc.title.alternative Comparation of planning methods in several sectors of the national economy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated Management of organizations is a complex subject matter. Each of the fields must be studies in detail to understand the functioning of the organization and for the later knowledge use in practice. The basis of organization management is planning. This bachelor work is concerned not only about planning in general but it is especially aimed at the comparison of planning in the business sector, non-government non-profit sector, and non-profit private sector. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19241 cze
dc.identifier.signature D19241
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account