Finanční analýza firmy HARTL drtiče + třídiče, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Keřt, Radim cze
dc.contributor.author Hrochová, Petra
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:45:29Z
dc.date.available 2008-11-02T10:45:29Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30130
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou firmy Hartl drtiče + třídiče, s.r.o.. K provedení finanční analýzy podniku a pro zhodnocení její vyhlídky do budoucna jsou využity důležité údaje z finančních výkazů sledované firmy za období 2002 - 2006. Z vývoje jednotlivých ukazatelů rentability, obratu, zadluženosti a likvidity je provedena finanční analýza dané firmy. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 5514882 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject finanční analýzy cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject bonitní modely cze
dc.subject bankrotní modely cze
dc.subject financial analyses eng
dc.subject ratio indicator eng
dc.subject site types eng
dc.subject failure types eng
dc.title Finanční analýza firmy HARTL drtiče + třídiče, s.r.o. cze
dc.title.alternative Financial analysis of company HARTL crushers + separators, s.r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with financial analysis firm Hartl crushers + separators, s.r.o.. To implement the financial analysis firm, and to assess the prospects for the future is important to use data from the watch company's financial statements for the period 2002 - 2006. The development of the indicators of profitability, turnover, debt and liquidity is carried out financial analysis of the company. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19231 cze
dc.identifier.signature D19231
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account