Aktivity vojenských záchranných praporů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim cze
dc.contributor.author Netolický, Pavel
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:44:34Z
dc.date.available 2008-11-02T10:44:34Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30121
dc.description.abstract V současné době měnících se klimatických podmínek je důležité správné zajištění ochrany života, zdraví a majetku občanů České republiky. V případě velkých katastrof jsou na našem území nasazovány kromě základních složek integrovaného záchranného systému i vojenské záchranné útvary, které jsou podřízeny 15. ženijní záchranné brigádě. Nyní však dochází k její reorganizaci. Předkládaná práce je tak zaměřena na aktivity těchto složek, porovnání možných změn a rozdílů v poskytování pomoci. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 1318832 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Mimořádné události cze
dc.subject ochrana cze
dc.subject Povodně cze
dc.subject poskytování pomoci cze
dc.subject vojenské záchranné jednotky cze
dc.subject reorganizace cze
dc.subject Armáda České republiky cze
dc.subject contingencies eng
dc.subject protection eng
dc.subject Floods eng
dc.subject providing help eng
dc.subject army rescue units eng
dc.subject reorganization eng
dc.subject Army of the Czech Republic eng
dc.title Aktivity vojenských záchranných praporů cze
dc.title.alternative The rescue activities of the army units eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated Nowadays, in connection with the climatic changes it is necessary to provide the citizens of the Czech Republic with the utmost protection of their lives, health and property. In case of great disasters there are not only the main bodies of the integrated rescue system to be deployed. Besides them there are also army rescue units which are subordinated to the 15th corps of rescue engineers. However this corps is being reorganized at the moment. This work therefore focuses on the activities of these units, the comparison of possible changes and differences in providing help. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19235 cze
dc.identifier.signature D19235
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account