Pojiva nátěrových hmot na bázi surovin z obnovitelných zdrojů

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Kalenda, Petr
dc.contributor.author Kantorová, Marika
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:43:34Z
dc.date.available 2008-11-02T10:43:34Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30108
dc.description.abstract V práci je popsáno ekologické hledisko v průmyslu nátěrových hmot a zavedení směrnic upravující emisní limity těchto nátěrů a také metody na zkoumání těchto substancí. cze
dc.format 49 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject pojiva cze
dc.subject oleje cze
dc.subject nátěrové hmoty cze
dc.subject autooxidace cze
dc.subject oxypolymerace cze
dc.subject binders eng
dc.subject oils eng
dc.subject coatings eng
dc.subject autooxidation eng
dc.subject oxypolymerization eng
dc.title Pojiva nátěrových hmot na bázi surovin z obnovitelných zdrojů cze
dc.title.alternative Paints binders based on raw materials made from renewable resources eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated In the work, ecological aspect in paint industry and implementation of instructions conditioning air pollution limits of the paints and also methods suitable for the investigation of these substances is described. eng
dc.description.department Ústav polymerních materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D19351 cze
dc.identifier.signature D19351
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze


Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet