Klíšťová encefalitida a její prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mencl, Karel
dc.contributor.author Berkyová, Jitka
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:41:19Z
dc.date.available 2008-11-02T10:41:19Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30083
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá klíšťovou encefalitidou, informovaností o její prevenci a to laické i odborné veřejnosti.Teoretická část je zaměřena na epidemiologii, klinické příznaky a dlouhodobé následky, diagnostiku, terapii a prevenci, dále se zde zmiňuji i o přenašeči tohoto viru - klíštěti obecném a o samotném viru klíšťové encefalitidy.Výzkumná část je zaměřena na prevenci tohoto onemocnění a informovanost veřejnosti o této problematice. Informace jsem zjišťovala pomocí anonymních dotazníků, které jsem rozdávala různorodému vzorku respondentů. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 1006824 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject klíšťová encefalitida cze
dc.subject prevence cze
dc.subject Informovanost cze
dc.subject tick-borne encephalitis eng
dc.subject prevention eng
dc.subject informedness eng
dc.title Klíšťová encefalitida a její prevence cze
dc.title.alternative Tick-borne encephalitis and prevention eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with the tick-borne encephalitis and knowledge of public and professionals about prevention.The first part is theoretical, focusing on epidemiology, symptoms and long lasting sequellae, diagnostic, therapy, prevention and ticks Ixodes ricinus with tick-borne encephalitis virus too.The second part is practical, focusing on knowledge and awareness of public about this questions acquired on the anonymous questionnaire which were passed to a public. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D19548
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account