Sociálně-environmentální problematika brownfields v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baťa, Robert cze
dc.contributor.author Šílová, Karolína
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:40:12Z
dc.date.available 2008-11-02T10:40:12Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30072
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá sociálně-environmentální problematikou brownfields v České republice. Smyslem práce je upozornit společnost na toto aktuální a diskutované téma, jehož řešení a výzkum je v porovnání s členskými státy EU ještě stále v počátcích. V práci je znázorněno, jaký problém brownfields představují pro rozvoj měst, obcí a regionů. Práce dále popisuje činitele a orgány, jenž jsou zahrnuti do daného procesu znovurozvoje, a také z jakých zdrojů jsou brownfields financovány. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 359506 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Brownfields cze
dc.subject Životní prostředí cze
dc.subject revitalizace cze
dc.subject regenerace cze
dc.subject aktéři cze
dc.subject ekonomické aspekty cze
dc.subject Environment eng
dc.subject revitalization eng
dc.subject regeneration eng
dc.subject actors eng
dc.subject economic aspects eng
dc.title Sociálně-environmentální problematika brownfields v ČR cze
dc.title.alternative Social-environmental problems associated with brownfields in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work describes social-environmental problems associated with brownfields in the Czech Republic. The purpose of this work is to alert the society about the problems associated with the redevelopment of brownfields. The research currently available in the Czech Republic is only at it is beginning in comparasion with other EU countries. This work describes the problems associated with redeveloping brownfields on towns, cities and regions. In addition, it discuses interactions between the bodies involved, and financial issues related to the redevelopment. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19594 cze
dc.identifier.signature D19594
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account