(Ne)zaměstnanost absolventů VŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paulovič, Jaroslav
dc.contributor.author Martinová, Renata
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:38:40Z
dc.date.available 2008-11-02T10:38:40Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30056
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti - vymezením pojmu, jejím základním dělením a možnostmi ovlivňování tohoto sociologického jevu. Je zde uveden vývoj nezaměstnanosti, ekonomický a sociální pohled na ni a dopady tohoto sociologického jevu na člověka. Práce je cíleně zaměřena na skupinu absolventů vysokých škol a jejich pozici na trhu práce. Součástí práce je dotazník, jehož prostřednictvím jsou zjišťovány preference absolventů vysokých škol při výběru jejich budoucího zaměstnání. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 465303 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Nezaměstnanost cze
dc.subject sociologické průzkumy cze
dc.subject absolventi cze
dc.subject Úřad práce cze
dc.subject Unemployment eng
dc.subject sociological research eng
dc.subject graduates eng
dc.subject employment office eng
dc.title (Ne)zaměstnanost absolventů VŠ cze
dc.title.alternative (Un)employment of university graduates eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vítková, Lucie
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis deals with problems of unemployment – the determination of this notion, its basic classification and possibilities of influencing of this sociological phenomenon. The development of the unemployment and economical and social view on it and impacts of this sociological phenomenon on human are also mentioned here. This thesis is focused on the group of university graduates and their position on labour market. This thesis includes questionnaire focused on preferences of university graduates by selection of their future work. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19293
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account