Datové technologie mobilních operátorů v ČR i zahraničí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíček, Pavel
dc.contributor.author Zikl, Jan
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:36:11Z
dc.date.available 2008-11-02T10:36:11Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30031
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je shrnutí historie vývoje mobilních technologií s bližším zaměřením na technologie datové, a na základě získaných informací návrh parametrů pro technologii budoucnosti. V praktické části se práce zaměřuje na návrh a zpracování webové prezentace, zob-razující informace shrnuté v teoretické části. Prezentace plní informační funkci a zároveň nabízí autorizovanému uživateli měnit informační obsah. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 1945715 bytes
dc.format.extent 12009539 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Operátor cze
dc.subject mobilní technologie cze
dc.subject mobilní telefon cze
dc.subject datové technologie cze
dc.subject mobilní sítě cze
dc.subject webová prezentace cze
dc.subject operator eng
dc.subject mobile technology eng
dc.subject mobile phone eng
dc.subject data technology eng
dc.subject mobile networks eng
dc.subject web pages eng
dc.title Datové technologie mobilních operátorů v ČR i zahraničí cze
dc.title.alternative Data mobile technology operators in the Czech Republic and abroad eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sterzel, František
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The purpose of this bachelory work is sumary of history of progression of mobile technology with further direction of data technology and on gain information propo-sal of characteristic for technology of future. In a practical part its been locating proposal and elaborarion of web presentation de-picting information brought together in a teoretical part. Presentation meet the infor-mation function and also offers to accredited user change subject of information. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19195
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account