E-shop jako alternativní distribuční kanál firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holá, Jana
dc.contributor.author Říha, Ondřej
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:33:03Z
dc.date.available 2008-11-02T10:33:03Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30000
dc.description.abstract Tato práce popisuje význam e-shopu jako distribučního kanálu v kontextu podnikání, obsahuje přehled technologických řešení na trhu a implementaci vlastní aplikace e-shopu. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 3491617 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject e-shop cze
dc.subject elektronický obchod cze
dc.subject Internetový obchod cze
dc.subject E-commerce cze
dc.subject distribuční kanály cze
dc.subject Marketingový mix cze
dc.subject internet shop eng
dc.subject distribution channels eng
dc.subject Marketing mix eng
dc.title E-shop jako alternativní distribuční kanál firmy cze
dc.title.alternative E-shop as an additional distribution channel of the company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Antlová, Klára
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis discusses the significance of ecommerce as a distribution channel within the business environment, gives an overview of technology solutions available on the market, and of actual implementation of an ecommerce project. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19197
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account