The Godfather - comparing the book and its film version

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka
dc.contributor.author Jirouš, Jiří
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:30:39Z
dc.date.available 2008-11-02T10:30:39Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29974
dc.description.abstract The work focuses on the novel The Godfather by Mario Puzo and The Godfather movie trilogy by Francis F. Coppola. It examines these two works in bigger detail and explains the circumstances connected with the creation of the film. It also further examines the history and beginnings of mafia, its environment and most significant individuals involved in the mafia. eng
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 717984 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Mario Puzo cze
dc.subject Francis Ford Coppola cze
dc.subject mafia cze
dc.subject Al Capone cze
dc.subject mafie cze
dc.title The Godfather - comparing the book and its film version eng
dc.title.alternative Kmotr - porovnání knihy a její filmové verze cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vít, Ladislav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Práce se zaměřuje na rozbor dramatu Kmotr, kterou napsal Mario Puzo a jeho filmovou verzi ve formě trilogie od Francise Forda Coppoly. Podrobněji rozebírá obě díla a také přibližuje okolnosti, za jakých film vznikal. Dále jde hlouběji do dějin a počátků samotné mafie, jejího prostředí a zabývá se i významnými osobami, které měly kdy co dočinění s mafií. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19207
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account