Tvorba a implementace jednoduché webové aplikace „Najdi si parťáka” pro seznamování lidí se společným zájmem pro sport.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holá, Jana
dc.contributor.author Vytlačil, Petr
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:27:25Z
dc.date.available 2008-11-02T10:27:25Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29934
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vytvořit jednoduchou webovou aplikaci "Najdi si parťáka" pro seznamování lidí se společným zájmem pro sport. Pro realizaci aplikace je použit webový framework CakePHP 1.2, jehož vlastnosti a základní použití je popsáno v teoretické části. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1132172 bytes
dc.format.extent 1230796 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Internet cze
dc.subject MySQL cze
dc.subject PHP cze
dc.subject CakePHP cze
dc.subject MVC cze
dc.title Tvorba a implementace jednoduché webové aplikace „Najdi si parťáka” pro seznamování lidí se společným zájmem pro sport. cze
dc.title.alternative Web application "Find a Buddy" for meeting people that is based on common sport interest. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Slánský, Lukáš
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The goal of this work is to create a simple web application "Find a buddy" for meeting people that is based on common interest of sport. For the implementation application is used web framework 1.2 CakePHP. Characteristics of this web framework and the basic use are described in the theoretical part. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19193
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account