Porovnání šíření radiových vln v prostoru a vedení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fišer, Ondřej
dc.contributor.author Kočí, Miloslav
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:27:16Z
dc.date.available 2008-11-02T10:27:16Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29931
dc.description.abstract Práce se zabývá popsáním a porovnáním základních parametrů šířící se vlny pro různé druhy prostředí, vedení a pro obdélníkový vlnovod. Dále zahrnuje sestavení náhradního schéma vedení tak, aby se jeho parametry shodovali s parametry různých prostředí. Práce se věnuje prostředí polovodivému, deštivému a prostředí s mlhou. Též je uvažováno prostředí s břito-vou překážkou. cze
dc.format 44 s., 1 s. příl. cze
dc.format.extent 20368 bytes
dc.format.extent 1535935 bytes
dc.format.mimetype application/xlsx
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject činitel šíření cze
dc.subject útlumy cze
dc.subject fázový posuv cze
dc.subject impedance cze
dc.subject propagation coefficients eng
dc.subject attenuations eng
dc.subject phase shifts eng
dc.title Porovnání šíření radiových vln v prostoru a vedení cze
dc.title.alternative Comparison of radio wave propagation at airspace and line wire eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Němec, Zdeněk
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor work is a description and comparison a basic parameters of wave propagation in different medias, lines and square waveguide. This work includes compilation of line equivalent scheme with parameters agreeing parameters in different media. In this work there are presenting semicon-ducting, rainy and fog media. Media with blade obstacle are also condidered. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19203
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account