Critical discourse analysis of advertisement

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urbanová, Zuzana
dc.contributor.author Šípek, Milan
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:24:31Z
dc.date.available 2008-11-02T10:24:31Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29899
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou kritické diskurzivní analýzy. Vysvětluje základní principy a metodiku tohoto multidisciplinárního odvětví sociolingvistiky. Hlavním cílem je představit jazyk jako nástroj často skryté dominance nadřazených skupin nad skupinami podřízenými. Tato práce předkládá žánr novinové reklamy jako jeden z příkladů skryté manipulace. Důraz je kladen především na výskyt manipulativních textuálních jevů a jejich charakter ve vztahu k celkové povaze, tématu a cílům dané reklamy. cze
dc.format 95 s. cze
dc.format.extent 3765487 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject kritická diskurzivní analýza cze
dc.subject diskurz cze
dc.subject Reklama cze
dc.subject sociolingvistika cze
dc.subject critical discourse analysis eng
dc.subject Advertisement eng
dc.subject advertising eng
dc.subject sociolinguistics eng
dc.title Critical discourse analysis of advertisement eng
dc.title.alternative Kritická analýza promluvy reklamy cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Haupt, Jaromír
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The paper is concerned with critical discourse analysis. It explains basic principals and methodology of this multidisciplinary branch of sociolinguistics. The main aim is to introduce language as an instrument of often hidden supremacy of dominant groups over those subordinated. This paper presents the genre of newspaper advertisement as one of examples of hidden manipulation. The main emphasis is laid upon the occurrence of textual devices with certain manipulative properties and their characteristics concerning general nature, topic and aims of particular advertisement. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19211
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account