Místní Agenda 21 v plánování měst České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhánková, Vladimíra cze
dc.contributor.author Hospodková, Karla
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:39:17Z
dc.date.available 2008-11-02T09:39:17Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29866
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována problematice Místní Agendy 21, která se zabývá zaváděním principů trvale udržitelného rozvoje do činnosti obce a je strukturována do tří hlavních částí - teoretický pohled na tuto širokou problematiku, postavení Místní Agendy 21 ve městě a uplatnění Místní Agendy 21 v Chrudimi a v Krnově. V první části je vysvětlen trvale udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21 a její postavení v plánování měst. V druhé části je rozebírána Místní Agenda 21 v České republice a Kritéria místních Agend 21. Ve třetí části se práce zaměřuje na uplatňování Agendy 21 v Chrudimi a v Krnově. cze
dc.format 111 s. cze
dc.format.extent 810199 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject trvale udržitelný rozvoj cze
dc.subject Životní prostředí cze
dc.subject Místní Agenda 21 cze
dc.subject kritéria cze
dc.subject Sustainable Development eng
dc.subject Environment eng
dc.subject Local Agenda 21 eng
dc.subject criteria eng
dc.title Místní Agenda 21 v plánování měst České republiky cze
dc.title.alternative Local Agenda 21 in the city planning of the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on problematics of the Local Agenda 21, which si interested in impelmenting principles of sustainable development and is structuerd in three main chapters. These are theoretic view of this broad issue, standing of Local Agenda 21 in the cities and applicatin of Agenda 21 in the cities Chrudim and Krnov. In the first part is explained conception of sustainable development, Local Agenda 21 and position in the city planning. The second part analyses Local Agenda 21 in the cities of the Czech Republic and the Criteria of the Local Agenda 21. In the third part thesis is focusing of functioning of Local Agenda 21 in the cities Chrudim and Krnov. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19616 cze
dc.identifier.signature D19616
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account