Analýza příčin nezaměstnanosti na Broumovsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dytrt, Zdeněk cze
dc.contributor.author Matoušová, Renata
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:38:38Z
dc.date.available 2008-11-02T09:38:38Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29858
dc.description.abstract Tato bakalářská práce analyzuje současný stav nezaměstnanosti na Broumovsku a její hlavní příčiny. Podrobně popisuje historický vývoj obchodu, jednostrannou výrobu a rovněž složení obyvatelstva a odlehlost regionu jako nejvýznamnější faktory. cze
dc.format 37 s., 3 s. příloh cze
dc.format.extent 1415949 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Nezaměstnanost cze
dc.subject obyvatelstvo cze
dc.subject analýzy cze
dc.subject příčiny cze
dc.subject fluktuace cze
dc.subject Unemployment eng
dc.subject Population eng
dc.subject analyses eng
dc.subject causes eng
dc.subject fluctuation eng
dc.title Analýza příčin nezaměstnanosti na Broumovsku cze
dc.title.alternative Analysis of causes of unemployment in Broumov district eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work analyses the present state of the unemployment in Broumov district and its main causes. It describes the historical progress of trade in detail, the unilateral manufacturing and also population structure and remoteness of the region as the most important factors. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19239 cze
dc.identifier.signature D19239
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account