Náboženská a společenská role ženy v hinduistické rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fárek, Martin
dc.contributor.author Hanáková, Lenka
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:38:33Z
dc.date.available 2008-11-02T09:38:33Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29857
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na postavení hinduistické ženy v historických souvislostech se zaměřením na rituály, především přechodové jako je narození, svatba a smrt. Jedna kapitola se též věnuje mediálně známému (nejen) indickému zvyku satí. Práce má za cíl zmapovat změnu, kterou indické ženy prodělaly a prodělávají dodnes. Poslední část práce se zaměřuje právě na dnešní stav hinduistické rodiny a společnosti s reflexí současných diskutabilních problémů, jako je rovnoprávnost žen, otázka věna, rozvod, vzdělání a gramotnosti vůbec, s čímž poté souvisí i uplatnění indických žen na trhu práce. cze
dc.format 123 s. cze
dc.format.extent 2109964 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Indická žena cze
dc.subject hinduistická rodina cze
dc.subject společnost cze
dc.subject přechodové rituály cze
dc.subject zvyk satí cze
dc.subject manželství cze
dc.subject Rozvod cze
dc.subject Indian woman eng
dc.subject Hindu family eng
dc.subject society eng
dc.subject transition rituals eng
dc.subject custom sati eng
dc.subject marriage eng
dc.subject Divorce eng
dc.title Náboženská a společenská role ženy v hinduistické rodině cze
dc.title.alternative Religious and social role of a woman in Hindu family. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pargačová, Viola
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Diploma work focuses on the position of Hindu women in the historical contexts with the view mainly on rituals, especially transitional rituals, birth, wedding and death. One chapter address to (not only) Indian custom sati famous in the media. Diploma work would like to chart the change, which Hindu women go through. The last part of the work focuses on today´s Hindu family and society with the reflection on today´s controversial problems, for exemple equality, the question of dowry, divorce, education and literacy of women, wich is connected with labour market. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19266
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account