Nezaměstnanost na Kutnohorsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pešek, Antonín cze
dc.contributor.author Bureš, Miroslav
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:37:11Z
dc.date.available 2008-11-02T09:37:11Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29845
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností na Kutnohorsku a zhodnocením jejího vývoje prostřednictvím řady hledisek. Těmito hledisky jsou: - volná pracovní místa a jejich vývoj - délka evidence - věková struktura uchazečů - vzdělanostní struktura uchazečů - nejvýznamnější zaměstnavatelé - cizinci na Kutnohorsku - vývoj nezaměstnanosti a jeho srovnání s okolními okresy. Hlavním zájmem této práce je osvětlit faktory, které nezaměstnanost ovlivňují a vymezit nejohroženější skupiny společně s nastíněním dalších možných řešení. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 570019 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Nezaměstnanost cze
dc.subject Trh práce cze
dc.subject pracovní místa cze
dc.subject uchazeči cze
dc.subject evidence cze
dc.subject zaměstnavatelé cze
dc.subject joblessnes eng
dc.subject Labor market eng
dc.subject jobs eng
dc.subject candidates eng
dc.subject accounting eng
dc.subject employers eng
dc.title Nezaměstnanost na Kutnohorsku cze
dc.title.alternative Joblness of Kutnohorsko eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work put mind to joblessnes on Kutnohorsko and estimation her trend by the help of rows regards. This regards are: - joblessnes - charakteristic of Kutnohorsko - working stationen - education of jobless - age of jobless - prominents employer - strangers on Kutnohorsko - solution. Preorccupation this work is delimitation factors projudicial joblessnes and solution. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19434 cze
dc.identifier.signature D19434
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account