Rozbor hospodaření podniku PARAMO, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myšková, Renáta cze
dc.contributor.author Březinová, Jana
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:36:32Z
dc.date.available 2008-11-02T09:36:32Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29837
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá pojmem controlling jako specifické koncepce podnikového řízení založené na celkovém informačním a organizačním propojení plánovacího a kontrolního procesu, a jeho základními postupy a principy ve společnosti Paramo, a.s.. V dané společnosti je popsán, jako doplňkový nástroj finanční analýzy, vývoj rafinérské marže za období 1–12/2007, jehož cílem je podat rychle a dostatečně informace o plnění operativního plánu, vztahu cenové politiky rafinérie s vývojem na mezinárodních trzích a ziskovosti jednotlivých druhů zpracovávaných segmentů. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 2472894 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Controlling cze
dc.subject plánování cze
dc.subject finanční analýzy cze
dc.subject finanční výkazy cze
dc.subject planning eng
dc.subject financial analyses eng
dc.subject financial statements eng
dc.title Rozbor hospodaření podniku PARAMO, a.s. cze
dc.title.alternative Economic analysis of PARAMO, a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work focuses on the work controlling as a specific conception of business managing based on the total information and organization connection of a planning and checking procedure and its basic features and principles applied in Paramo, a.s.. In this work is also described, as the additional instrument of the financial analysis, a development of a refinery margin in the period of 1-12/2007, the aim of which is to give quick and sufficient information on fulfilling of the operational plan, on the relationship of the Paramo price strategy to the development on the international markets and the gain rate of particular processed segments. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19249 cze
dc.identifier.signature D19249
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account