The role of motivation in human resource management

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena
dc.contributor.author Stráníková, Daniela
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:35:20Z
dc.date.available 2008-11-02T09:35:20Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29821
dc.description.abstract This paper focuses on the role of motivation within Human Resource Management activities.It briefly discribes historical development of HRM, the important theoretical findings dealing with motivation and than compares how American and Czech companies treat their employees with focus on ways companies use to enhance their performance in both countries. eng
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 5068227 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Řízení lidských zdrojů cze
dc.subject motivace zaměstnanců cze
dc.subject Česká Republika cze
dc.subject Spojené Státy cze
dc.subject Stimulace cze
dc.subject Human Resource Management eng
dc.subject The Czech Republic eng
dc.subject The United States eng
dc.subject Employee Motivation eng
dc.subject Stimulation eng
dc.title The role of motivation in human resource management eng
dc.title.alternative Role motivace v řízení lidských zdrojů cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vít, Ladislav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Tato práce se zaměřuje na postavení motivaci v řízení lidských zdrojů. Stručně popisuje historický vývoj řízení lidských zdrojů, důležité teoretické poznatky vztahující se k motivaci a poté porovnáná jak americké a české firmy přistupují k svým zaměstnancům, především se zaměřuje na způsoby stimulování pracovního výkonu zaměstnanců, které firmy v obou zemích využívají. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19213
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account