Bezztrátová komprimace dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecký, Zbyněk
dc.contributor.author Haken, Josef
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:33:37Z
dc.date.available 2008-11-02T09:33:37Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29803
dc.description.abstract Práce se zabývá bezztrátovou komprimací dat. Popisuje základní principy a algoritmy používané ke komprimaci dat. V závěru práce jsou popsané algoritmy vyhodnoceny na komprimační poměr, časovou náročnost a zároveň srovnány s komerčními programy používaných pro bezztrátovou komprimaci dat. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 3338737 bytes
dc.format.extent 36869321 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject bezztrátová komprimace cze
dc.subject komprese cze
dc.subject Algoritmy cze
dc.subject programování cze
dc.subject c++ cze
dc.subject komprimační programy cze
dc.subject lossless compression eng
dc.subject compression eng
dc.subject algorithm eng
dc.subject Programming eng
dc.subject compression programs eng
dc.title Bezztrátová komprimace dat cze
dc.title.alternative Lossless data compression cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Heckenbergerová, Jana
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The bachelor work deal with lossless data compression. It describes basic principles and algorithms used for data compression. In the final part of the work are algorithms evaluate to compression ratio, time heftiness and also compared with commercial programs used for lossless data compression. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19188
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account