Model vícecestného šíření signálu v budovách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Zdeněk
dc.contributor.author Roudnický, Zdeněk
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:26:57Z
dc.date.available 2008-11-02T09:26:57Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29799
dc.description.abstract Úkolem této práce bylo vytvoření softwarového empirického modelu šíření signálu v budově s kolmým uspořádáním stěn. Tento model byl naprogramován v prostředí Matlab. Jako výsledek zobrazuje šíření signálu od vysílače k přijímači včetně jeho odrazů od stěn a také časový průběh přijímaného signálu a jeho výkon. V teoretické části jsou analyzovány různé modely šíření signálu v budovách (tj. pikobuňkách), mikrobuňkách a makrobuňkách s důrazem na pásmo ISM 2400 MHz a pásma mobilních operátorů 900/1800/1900 MHz. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 180661 bytes
dc.format.extent 2402771 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject šíření signálu cze
dc.subject MATLAB cze
dc.subject empirický model cze
dc.subject modely šíření signálu cze
dc.subject signals propagation eng
dc.subject MATLAB eng
dc.subject empirical propagation model eng
dc.subject propagation models eng
dc.title Model vícecestného šíření signálu v budovách cze
dc.title.alternative A multipath signal propagation model for inner buildings eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Schejbal, Vladimír cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The task of this work was a creation of software for empirical model of multipath signal propagation in a building with vertical walls arrangement. The model was programmed in Matlab language. As a result, shows the rays from the transmitter to the receiver, included the reflections from the walls, time behaviour of received signal and its power. In the theoretical part, the various models of signal propagation in buildings are examined, with emphasis on the 2400 MHz ISM band. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19202
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account