Sběr a analýza dat z GPS přijímače

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Martin
dc.contributor.author Žid, Zdeněk
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:26:41Z
dc.date.available 2008-11-02T09:26:41Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29796
dc.description.abstract Hlavním tématem této práce je vývoj zařízení pro záznam důležitých dat z GPS přijímače. Práce obsahuje rozbor konstrukce zařízení a konkrétní postupy s ní spojené. Další částí práce je rozbor jedné z možností určení polohy v místech bez GPS signálu - ‘‘fúze” GPS a akcelerometru. V praktické části je realizováno navržené zařízení pro sběr dat z GPS přijímače. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 17355570 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject GPS cze
dc.subject záznam GPS cze
dc.subject Navigace cze
dc.subject NMEA cze
dc.subject SiRF cze
dc.subject recording GPS eng
dc.subject Navigation eng
dc.title Sběr a analýza dat z GPS přijímače cze
dc.title.alternative Gathering and data analysis from GPS receiver eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Černý, Ondřej
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The main subject of this bachelor work is the development of device for recording revelant data from GPS receiver. The bachelor paper contains the analysis of construction and design procedure. The part of the work contains analysis one alternative determination of location in the places without GPS signal - ‘‘fusion” of the GPS principles and accelerometer. For practice presentation was the sample of device for recording data from GPS receiver created. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19180
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account