Porovnání přenosu dat v mobilních a WiFi sítích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Zdeněk
dc.contributor.author Zeman, Radim
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:20:17Z
dc.date.available 2008-11-02T09:20:17Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29793
dc.description.abstract Práce se zabývá porovnáním dvou bezdrátových systémů Wi-fi a GSM z hlediska přenosu dat, jakým způsobem jsou data přenášena, jakých teoretických a praktických rychlostí jsou schopna dosáhnout. U Wi-fi je kladen důraz na 802.11 a/b/g, u GSM na GPRS. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 19075 bytes
dc.format.extent 11556572 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject modulace cze
dc.subject Wi-Fi cze
dc.subject GSM cze
dc.subject GPRS cze
dc.subject přenos dat cze
dc.subject Modulatio eng
dc.subject data rate eng
dc.title Porovnání přenosu dat v mobilních a WiFi sítích cze
dc.title.alternative Comparison of data rates in mobile and WiFi systems eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pidanič, Jan
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a comparison of two wireless systems – WI-FI and GSM, from the perspective of data transfer: how the data is transferred, what theoretical and practical transfer speeds can be obtained using these protocols. The protocols analysed in this thesis are 802.11 a/b/g for WI-FI and GPRS for GSM eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19199
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account