Translation analysis of science fiction films

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena
dc.contributor.author Váňa, Jan
dc.date.accessioned 2008-11-02T09:07:36Z
dc.date.available 2008-11-02T09:07:36Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29788
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá překladovou studií filmů žánru science fiction. Jejím a autorovým cílem je zmapování procesu překladu science fiction filmů s důrazem na metody titulkování a dabingu. Zatímco první část se zabývá teorií spojenou se stylem a žánrem, překladatelskými postupy a metodami, druhá část je věnována analýze vybraných filmových děl a jejich českých překladů. Hlavními zkoumanými faktory jsou elementy pro science fiction typické, tj. neologismy, technické termíny a také vlastní jména a pojmenování. Zhodnocena je krátce i formální stránka titulků a dabingu. cze
dc.format 43 s. cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Science fiction eng
dc.subject translation analysis eng
dc.subject neologism eng
dc.title Translation analysis of science fiction films eng
dc.title.alternative Překladová analýza filmů žánru science fiction cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Fridrichová, Irena
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with translation studies, science fiction film genre. The author and the aim is to monitor the process of translation science fiction films, with emphasis on methods of subtitling and dubbing. While the first part deals with the theories associated with the style and genre, the translation procedures and methods, the second part is devoted to an analysis of selected films and their Czech translations. The main factors are the elements of investigation for the typical science fiction, ie neologism, technical terms and their own brand names and naming. Assessment is a brief and formal site dubbing and subtitles. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19206
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account