Mechanika pohybu podvozku čtyřkolového vozidla s řiditelnými nápravami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaloč, Rudolf
dc.contributor.author Mikeš, Pavel
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:44:28Z
dc.date.available 2008-08-12T08:44:28Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29769
dc.description.abstract Práce je převážně zaměřena na kinematickou analýzu obecného pohybu tělesa (vozidla) v rovině. Po navazujícím dynamickém řešení je popsán postup výpočtu trajektorie a veškeré poznatky jsou použity pro kinematickou analýzu pohybu vozidla s řiditelnými nápravami. V závěru je provedeno porovnání s vozidlem s konvenčním řízením. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 918172 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject řízení cze
dc.subject obecný pohyb cze
dc.subject polodie cze
dc.subject jednostopý model cze
dc.subject steering eng
dc.subject general motion eng
dc.subject single-trace model eng
dc.title Mechanika pohybu podvozku čtyřkolového vozidla s řiditelnými nápravami cze
dc.title.alternative Motion mechanics of four-wheel chassis with steerable axles eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Tesař, Miroslav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work is mostly focused on kinematic analysis of general body’s (vehicle) motion in a plane. After this chapter follows dynamic solution and there is also described procedure of trajectory calculation and all gained knowledge are used on motion’s kinematic analysis of a chassis with steerable axles. There is comparison between calculated values and a vehicle with conventional steering in conclusion. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19125 cze
dc.identifier.signature D19125
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account