Diagnostika vzduchové brzdové soustavy s elektronickými prvky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stodola, Jiří
dc.contributor.author Pultar, Lukáš
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:44:19Z
dc.date.available 2008-08-12T08:44:19Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29767
dc.description.abstract Tato práce se zabývá současným stavem v oblasti technické diagnostiky vzduchových brzdových soustav s elektronickými prvky. Teoretická část práce popisuje základní diagnostická zařízení na zkoušení stavu vzduchových brzdových soustav a přibližuje základní legislativní požadavky na brzdy silničních vozidel při uvádění do provozu i během provozu. Praktická část je věnována diagnostice brzdové soustavy u autobusu City bus Euro 3 v dílenských podmínkách. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 1584615 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Diagnostika cze
dc.subject diagnostická zařízení cze
dc.subject měřené parametry cze
dc.subject vzduchová brzdová soustava cze
dc.subject ABS cze
dc.subject ASR cze
dc.subject Kontrola cze
dc.subject údržba cze
dc.subject diagnostics eng
dc.subject diagnostics arrangements eng
dc.subject measured characteristics eng
dc.subject air brake system eng
dc.subject verification eng
dc.subject servicing eng
dc.title Diagnostika vzduchové brzdové soustavy s elektronickými prvky cze
dc.title.alternative Diagnostics of air brakes of road vehicles with electronic elements eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bodlák, Miroslav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work is engaged in present state of the area technical diagnostics air brake systems with electronic elements. The theoretic part of work describes basic diagnostics arrangements on checking state air brake systems and nears basic legislative requirements on brakes a highway vehicle at introduction to the running and during running. The practical part is devoted diagnostics brake system for bus City bus Euro3 in workshop conditions. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19099 cze
dc.identifier.signature D19099
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account