Aplikace současných technologií ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v podmínkách ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Graja, Milan
dc.contributor.author Gottvald, Jindřich
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:43:19Z
dc.date.available 2008-08-12T08:43:19Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29757
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku nehodovosti v České republice. Analyzuje současnou nehodovost, porovnává vývoj s dalšími státy a rozebírá ovlivňující faktory. Na základě těchto faktorů navrhuje opatření ke zlepšení současného stavu. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 3697481 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Nehodovost cze
dc.subject bezpečnost silničního provozu cze
dc.subject zklidňování dopravy cze
dc.subject automatický systém měření rychlosti cze
dc.subject accident freqency eng
dc.subject road traffic safety eng
dc.subject traffic calming eng
dc.subject automatic system of speed measure eng
dc.title Aplikace současných technologií ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v podmínkách ČR cze
dc.title.alternative Application of present technologies for improving road transport safety on land ways in the the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šťastný, Robert
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with the problem of accident frequency in the Czech Republic. It analyses current accident frequency, compares current trend with other countries and analyses affecting factors. In terms of these factors it suggests precautions to improve actual situation. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19091 cze
dc.identifier.signature D19091
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account