Analýza vývoje zahraničního obchodu ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brajerová, Helena
dc.contributor.author Klouček, Michal
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:43:14Z
dc.date.available 2008-08-12T08:43:14Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29756
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje zahraničního obchodu České republiky, a to z pohledu dovozu, vývozu a čistého vývozu. Dovoz a vývoz je hodnocen z hlediska teritoriální a zbožové struktury. V práci je také uveden vliv a vývoj měnového kurzu dolaru a eura na zahraniční obchod ČR. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 684144 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Foreign trade eng
dc.subject Export eng
dc.subject Import eng
dc.subject commodities eng
dc.subject exchange rates eng
dc.subject Zahraniční obchod cze
dc.subject vývoz cze
dc.subject dovoz cze
dc.subject komodity cze
dc.subject měnové kurzy cze
dc.title Analýza vývoje zahraničního obchodu ČR cze
dc.title.alternative Analysis of progression of the Czech Republic´s foreign trade eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Chmelina, Michael
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The bachelor work is interest in analysis of progression of the Czech Republic´s foreign trade, in view of import, export and gross export. Import and export is classified from territorial and commodity pattern aspect. The work takes down impression of dolar and euro exchange rate on Czech Republic´s foreign trade. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18782
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account