Vliv technického stavu nákladních automobilů na vznik dopravních nehod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Graja, Milan
dc.contributor.author Navrátil, Tomáš
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:38:00Z
dc.date.available 2008-08-12T08:38:00Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29725
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu technického stavu nákladních vozidel na vznik dopravních nehod. Konkrétně jsou zde analyzovány a porovnány příčiny vzniku nehod těchto vozidel a možné způsoby jejich odstranění. Součástí je i návrh možného řešení a nápravných opatření ke snížení počtu nehod. cze
dc.format 93 s., 9 s. obr. příloh cze
dc.format.extent 1469499 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject nákladní automobily cze
dc.subject technické závady cze
dc.subject Dopravní nehody cze
dc.subject technický stav cze
dc.subject Nehodovost cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject automotive trucks eng
dc.subject technical trouble eng
dc.subject traffic accidents eng
dc.subject technical conditions eng
dc.subject accident frequency eng
dc.subject safety eng
dc.title Vliv technického stavu nákladních automobilů na vznik dopravních nehod cze
dc.title.alternative The influence of technical conditions automotive truck on traffic accident eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bašta, Václav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis put mind to problems on the influence of technical conditions automotive truck on traffic accident. In the concrete here are analyze and compare causes of influence truck accident and possible way of elimination. Project is one parts of resolution and reparation move for reduction numbers of accident. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19106 cze
dc.identifier.signature D19106
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account