Vyšetření čichu pomocí retronazální olfaktometrie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chrobok, Viktor
dc.contributor.author Kuřilová, Soňa
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:37:32Z
dc.date.available 2008-08-12T08:37:32Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29719
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je ověření, zda čichový test vyvinutý v Německu za účelem posouzení retronazálního čichu, je vhodný pro vyšetření i u osob v ČR. Dalším úkolem je pak nalezení konkrétních látek a metody vyšetření, které jsou pro retronazální vyšetření nejvhodnější a nejspolehlivější. Experimentální část práce spočívá v nashromáždění základních informací (věk, choroby, kouření) o vyšetřované osobě a provedení čichových testů, jimiž vyšetřujeme ortonazální (OMT test, Sniffin Sticks) a retronazální čichové funkce. Ortonazální vyšetření čichu podstoupilo 43 osob (zdravých i s poruchou čichu). Výrazně nižších výsledků dosáhly osoby s poruchou čichu. Dále bylo pozorováno snížení čichu u starších osob. Retronazální čich byl vyšetřen dvěma metodami, s různými distraktory. K testování bylo použito 40 látek. Vyšetřeny byly dvě skupiny zdravých osob, každá skupina měla k dispozici různé distraktory. Při identifikaci bylo rozložení odpovědí odlišné pouze u 7 testovaných látek (ryba, karamel, hořčice, borůvka, pizza koření, chřest a brokolice). Byly nalezeny látky, které většina osob identifikovala správně (skořice, citrón, česnek, káva, máta peprná, černý pepř, vanilka, malina, paprika, broskev, muškátový oříšek), a také látky správně identifikované malým počtem osob nebo ani jednou osobou (kokos, petržel a mandle). Tento výsledek může mít význam pro zařazení jednotlivých pachových látek do definitivního testu retronazální olfaktometrie. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1270979 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject retronasal olfaction eng
dc.subject orthonasal olfaction eng
dc.subject Odourized Markers Test eng
dc.subject retronasal olfactory test eng
dc.subject retronazální čich cze
dc.subject ortonazální čich cze
dc.subject Test parfémovaných fixů cze
dc.subject retronazální čichový test cze
dc.title Vyšetření čichu pomocí retronazální olfaktometrie cze
dc.title.alternative Smell examination using retronasal olfactometry eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The goal of this diploma work is a verification of applicability of the olfactory test, which was developed in Germany for retronasal olfaction analysis, for persons in the Czech Republic. Another task is finding of the most suitable and reliable specific materials and methods for retronasal examination. The experimental part consists of acquiring the basic information (age, diseases, smoking) about a testing person and olfactory test performance. For orthonasal trstiny OMT test and Sniffin Sticks test were used. Retronasal olfactory function was tested by newly developed olfactory test. 43 persons (both healthy and olfactory disordered persons) experienced orthonasal andretronasal testing. There were expressively lower values of results in olfactory disordered persons. Decrease of smell function in the elderly was also proved. Retronasal olfaction was examined by two methods using different distractors. 40 substances were used during testing. There were examined two groups of healthy persons, which were tested by two different distractors. We found out, that identification was affected by distractors in 7 tested substance (fish, caramel, mustard, pizza spice, asparagus and broccoli). Substances identified properly by most persons (cinnamon, lemon, garlic, coffee, mint, black pepper, vanilla, raspberry, red pepper, peach, nutmeg) and substance identified properly only by few persons or by none (coconut, parsley, almond) were found.This result can be important for submission of particular odour substances into final retronasal olfactometry test. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D18018
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account