Stabilizace lidských zdrojů ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsková, Pavla
dc.contributor.author Pavlovská, Michaela
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:35:51Z
dc.date.available 2008-08-12T08:35:51Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29699
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na stabilizaci lidských zdrojů ve vybraném podniku a je rozdělena do teoretické a praktické části. První kapitola se zabývá jednotlivými částmi personálního řízení, v druhé kapitole jsou popsány jednotlivé etapy personálního řízení ve firmě SPEL, spol. s r. o. V praktické části je zhodnocení současného stavu pomocí dotazníkového šetření a práci uzavírá kapitola o návrhu opatření na zlepšení stabilizace lidských zdrojů. cze
dc.format 63 s., 7 s. obr. příloh cze
dc.format.extent 2190540 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Human Resources eng
dc.subject Personal activities eng
dc.subject benefits eng
dc.subject the company SPEL eng
dc.subject Lidské zdroje cze
dc.subject personální činnosti cze
dc.subject zaměstnanecké výhody cze
dc.subject firma SPEL cze
dc.title Stabilizace lidských zdrojů ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Stabilisation of the human resources in the selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dymák, Vladimír
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the human resources stabilisation in the selected company and it is divided into theoretical and practical part. First chapter considers of particular sections of human resources. Particular sections of human resources in the company SPEL, Ltd are in the second chapter. The valuation of present condition by way of questionnaire search is in the practical part. The chapter obout the draft of measures for the human resources stabilization improvement closes the thesis. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18810
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account