Analýza metod měření deformací na vozidlech při nárazových zkouškách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Jan
dc.contributor.author Průšek, Ondřej
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:35:39Z
dc.date.available 2008-08-12T08:35:39Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29697
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována bezpečnosti osobních automobilů, možnostem různých měření deformací jednotlivých dílů i celých automobilů. V práci je objasněn vývoj v oblasti bezpečnosti, vznik a vývoj EURO NCAP testů, zmíněna je i historie měření deformací. Měření jsou rozdělena na statické, dynamické a laserové měření. Jednotlivé měřící systémy jsou popsány a vzájemně porovnány. Pro každý způsob snímání jsou uvedeny technické parametry a nutné vybavení. cze
dc.format 91 s. cze
dc.format.extent 5557327 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject Měření cze
dc.subject deformace cze
dc.subject Euro NCAP eng
dc.subject safety eng
dc.subject measuration eng
dc.subject deformation eng
dc.title Analýza metod měření deformací na vozidlech při nárazových zkouškách cze
dc.title.alternative Analysis of method metering deformation on vehicles at crah tests eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bašta, Václav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Diplom work is devoted safeness cars, possibilities different measurement single part and all cars. In work is clarified development in the safety factor of automobile transport, rise and development EURO NCAP tests, mentiooned is also story of metering deformation. Measurement are divided on static, dynamic and laser metering. Individual systems are described and one another compared. For every measurement are introdeced technical characteristics and essential equipment. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19100 cze
dc.identifier.signature D19100
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.date.embargo 2009-1-1 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account