Postoje muslimů ke křesťanství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machálek, Vít
dc.contributor.author Černá, Zuzana
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:34:30Z
dc.date.available 2008-08-12T08:34:30Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29685
dc.description.abstract První část práce je zaměřena na komparaci vybraných témat v islámu a křesťanství. Druhá část textu se věnuje muslimsko-křesťanskému setkávání od II. vatikánského koncilu do současnosti a přístupům ke křesťanství u vybraných zahraničních a českých představitelů z řad muslimů. V závěru je uvedena typologie přístupů k dialogu, která reflektuje přístupy zmíněných představitelů a výsledky terénního výzkumu. cze
dc.format 91 s. cze
dc.format.extent 2704858 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Islám cze
dc.subject KŘESŤANSTVÍ cze
dc.subject mezináboženský dialog cze
dc.subject Typologie cze
dc.subject Islam eng
dc.subject CHRISTIANITY eng
dc.subject interfaith dialogue eng
dc.subject Typology eng
dc.title Postoje muslimů ke křesťanství cze
dc.title.alternative Muslims attitude toward Christianity eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pargačová, Viola
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The first part of the thesis is related to comparison of the selected topics of Islam and Christianity. The second part deals with Muslim and Christian´s meetings from the Second Vatican Council till present. Futhemore, it discusses the attitudes of selected foreign and Czech Muslim representatives towards Christianity. In conclusion is introduced the typology of the attitudes towards dialogue as a reflection entranced to this subject of mentioned representatives and results of the field of research. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19083
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account