Průzkum kontaminace půdy v areálu železniční výtopny Jaroměř

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machalíková, Jaroslava
dc.contributor.author Malá, Jana
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:34:21Z
dc.date.available 2008-08-12T08:34:21Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29683
dc.description.abstract Tato bakalářská práce byla zaměřena na hodnocení kontaminace půdy těkavými organickými látkami, které jsou součástí motorové nafty jako paliva pro kolejová vozidla. V teoretické části je uveden přehled současných poznatků o kontaminaci půdy ropnými produkty s ohledem na železniční provoz a popis provozu bývalé výtopny parních lokomotiv, ve které je v současné době železniční muzeum provozováno. Experimentální práce s využitím mobilního analyzátoru ECOPROBE 5 byly realizovány v lokalitě železničního muzea Jaroměř. Práce obsahuje fotodokumentaci jednotlivých lokalit a mapovou dokumentaci doplněnou experimentálně zjištěnými údaji. Výsledky této práce budou použity jako podklad pro projekt rozšíření stávající expozice železničního muzea do dalších uvolněných prostor bývalé výtopny v Jaroměři. cze
dc.format 36 s., 1 s. přílohy cze
dc.format.extent 2586871 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject kontaminace cze
dc.subject Jaroměř cze
dc.subject výtopna cze
dc.subject ECOPROBE 5 eng
dc.subject contamination eng
dc.subject Locomotive Depot eng
dc.title Průzkum kontaminace půdy v areálu železniční výtopny Jaroměř cze
dc.title.alternative Research on ground contamination in the vicinity of Jaroměř locomotive depot eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor´s work concerns evaluation of ground contamination by volatile organic matters, which forms part of diesel oil, used as fuel for rail vehicles. The theoretic part firstly states summary of current knowledges in ground contamination by oil products, when it comes to railway traffic, and secondly describes operation of former steam engines‘depot, which now houses the railway museum. Experimental works were realized on the premises of Jaroměř railway museum, using mobile analyzer ECOPROBE 5. The work includes photographic documents of particular localities within the museum, maps covering the area, and experimental data field detected on site. Results and findings of this work will be utilized as basis for a project of expansion of Jaroměř railway museum’s display into another spaces of the former locomotive depot. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury-Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19155 cze
dc.identifier.signature D19155
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account