Nátěrové hmoty s pigmenty s obsahem wolframanů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Cífka, Petr
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:27:00Z
dc.date.available 2008-08-12T08:27:00Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29621
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem antikorozní účinnosti nátěrových hmot obsahujících ekologicky šetrné pigmenty s obsahem wolframových iontů. Vysokoteplotní syntézou v pevné fázi byly syntetizovány dva typy pigmentů. pro zjištění antikorozní účinnosti byly připraveny modelové nátěrové hmoty na bázi rozpouštědlové epoxidové pryskyřice, které byly formulovány na formulační koeficient Q = OK/ / KOKP ´0, 35 cze
dc.format 111 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Anticorrosive pigments eng
dc.subject anticorrosive efficiency eng
dc.subject tungstate eng
dc.subject nontoxic pigments eng
dc.subject antikorozní pigmenty cze
dc.subject antikorozní účinnost cze
dc.subject wolframy cze
dc.subject netoxické pigmenty cze
dc.title Nátěrové hmoty s pigmenty s obsahem wolframanů cze
dc.title.alternative The coatings with pigments with the content tungstates eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Teplý, Petr
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the study anticorrosive efficiency of organic coatings containing ecologically friendly pigments containing ionts of tungstate. Two types of pigments were synthetized at high temperature in solid-phase. The model organic coatings containing solvent epoxy resin were prepared for observation anticorrosive efficiency. The model organic coatings were formalized for coefficient Q = 0,35 eng
dc.description.department Ústav polymerních materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby a zpracování polymerů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D18899
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account