Separace Cd2+ pomocí oxidované celulózy a aktivované buničiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Milichovský, Miloslav
dc.contributor.author Hynková, Eva
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:08:45Z
dc.date.available 2008-08-12T08:08:45Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29507
dc.description.abstract Tato práce si klade za cíl prozkoumat mechanismus separace Cd2+ z modelové směsi pomocí oxycelulózy a speciálně aktivované sulfitové bělené buničiny. Pro porovnání byl experiment proveden i s neaktivovanou sulfitovou bělenou buničinou. Cílem práce bylo sledovat sorpci Cd2+ na oxycelulózu a buničinu z různě koncentrovaných roztoků Cd2+. Byla měřena rovnovážná koncentrace Cd2+ pomocí metody standardního přídavku a bylo sledováno množství naadsorbovaného Cd2+ na oxycelulózu a buničinu. Naměřené hodnoty byly použity k výpočtu separační účinnosti. Měření bylo prováděno s oxycelulózou Okcel H-L 284/05 1/3 – krátivě namletá. cze
dc.format 74 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Adsorption eng
dc.subject cadmium eng
dc.subject separation efficiency eng
dc.subject oxycellulose eng
dc.subject pulp eng
dc.subject calibration row eng
dc.subject Adsorpce cze
dc.subject kadmium cze
dc.subject separační účinnost cze
dc.subject Oxycelulóza cze
dc.subject buničina cze
dc.subject kalibrační řada cze
dc.title Separace Cd2+ pomocí oxidované celulózy a aktivované buničiny cze
dc.title.alternative Separation of Cd2+ by help of oxycellulose and activated pulp eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Milichovská, Svatava
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The task of this work was to investigate the separation of Cd2+ from water by use of oxycelluloses and special activated sulphite pulp. For comparison, the experiment was conducted also with non-activated sulphite bleached wood - pulp. The aim of work was watch sorption Cd2+ on oxycellulose and wood - pulp from variously concentrated solutions of Cd2+. The steady-state concentration of Cd2+ in supernatant was measured spectrophotometricaly by method of standard addition. By use of this method a quantity of Cd2+was observed adsorbed on oxycellulose and wood - pulp. Received data were used to evaluate an efficiency of separation processes. The experiments were conducted with free-beaten oxycellulose Okcel H- L 284/05 1/3 . eng
dc.description.department Katedra dřeva, celulózy a papíru cze
dc.thesis.degree-discipline Chemická technologie papíru a celulózy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D18868
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account