Sociální aspekty diváckého násilí při sportovních utkáních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maiello, Giuseppe
dc.contributor.author Schmidt, Roman
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:07:51Z
dc.date.available 2008-08-12T08:07:51Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29498
dc.description.abstract Práce se zabývá sociálním jevem "fotbalové chuligánství" jako hlavního představitele diváckého násilí. Tento negativní jev je představen od svého vzniku přes vývoj jako celosvětový problém s možností jeho řešení. Z pohledu různých sociálních aspektů jsou aktéři násilí charakterizováni a uvedeny jejich projevy. Zkoumán je přístup Policie ČR k eliminaci jevu. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 890207 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject spectators eng
dc.subject violence eng
dc.subject aggression eng
dc.subject sport eng
dc.subject football eng
dc.subject hooligans eng
dc.subject diváci cze
dc.subject násilí cze
dc.subject agresivita cze
dc.subject sport cze
dc.subject fotbal cze
dc.subject chuligáni cze
dc.title Sociální aspekty diváckého násilí při sportovních utkáních cze
dc.title.alternative Social aspects of spectactors violence during sports matches eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Boukal, Tomáš
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with a social phenomenon called "football hooliganism" like a main type of the spectactor violence. This negative phenomenon is described from its rise and development like a worldwide problem with solution possibilities. In connection with a social aspects persons involved are characterized and described their manifestations. It is found out an access of the Czech Police to the phenomenon elimination. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D18947
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account