Změny v charakteru partnerského soužití

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Vítková, Lucie
dc.contributor.author Nosková, Petra
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:01:51Z
dc.date.available 2008-08-12T08:01:51Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29477
dc.description.abstract Předmětem práce je sňatečnost a změny partnerského soužití mladé generace. Těžiště této práce je v teoretické části, která je zejména zaměřena na sňatečnost a rodinu. Autorka se snaží o srovnání manželství a nesezdaného soužití, ve smyslu postojů k rodině, dělbě domácích prací a zhodnocení například rozdílu v hospodaření s příjmy sezdaných a nesezdaných párů. Pozornost je zde také věnována rozšíření nových forem partnerského soužití, přičemž důraz je kladen na kohabitaci a novou formu ,,soužití" LAT (tj. oddělené soužití). V neposlední řadě tvoří významnou součást této práce sekundární analýza provedených výzkumů týkajících se daného tématu. cze
dc.format 80s. cze
dc.format.extent 1663447 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Family eng
dc.subject nuptiality eng
dc.subject marriage eng
dc.subject cohabitation eng
dc.subject Rodina cze
dc.subject sňatečnost cze
dc.subject manželství cze
dc.subject Nesezdané soužití cze
dc.title Změny v charakteru partnerského soužití cze
dc.title.alternative The changes of the nature of the partner coexistance eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Maiello, Giuseppe
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work focuses on nuptiality and changes in cohabitation of the young generation. The main part of the work is the theoretical part that focuses on nuptiality and family, division of housework and the household income use. The work proceedes to take heed of the new form of cohabitation LAT (living apart together) as well. The important part of the work is the secondary analysis of the given subject research. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D18970
dc.thesis.degree-program Sociologie cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet