Omezení protahování ozubenývh kol po tepelném zpracování

Show simple item record

dc.contributor.author Šubín, Kamil
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:01:46Z
dc.date.available 2008-08-12T08:01:46Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29476
dc.description.abstract Tato práce se zabývá omezením nebo zrušením tvrdého protahování vnitřního jemného drážkování ozubených kol po tepelném zpracování. Teoretická část práce popisuje výrobní postup při výrobě ozubených kol a teoretický popis příslušných výrobních technologií. Praktická část je věnována posouzení stability tepelného zpracování, resp. k zjištění rozdílů mezi pecemi a návrhu rozměrů protahovacích trnů před tepelným zpracováním. Dále se praktická část zabývá navržením jiné možné optimalizace tak, aby bylo možné z výrobního postupu odstranit tvrdé protahování po tepelném zpracování. cze
dc.format 77 s., 10s. obr. příloh cze
dc.format.extent 6488604 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject protahování cze
dc.subject Tepelné zpracování cze
dc.subject vnitřní drážkování cze
dc.subject výrobní postup cze
dc.subject průběžné pece cze
dc.subject protahovací trny cze
dc.subject broaching eng
dc.subject heat treatment eng
dc.subject inner grooving eng
dc.subject technical process eng
dc.subject hardening furnace eng
dc.subject broaching tools eng
dc.title Omezení protahování ozubenývh kol po tepelném zpracování cze
dc.title.alternative Gear wheels broaching restriction after heat treatment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Tesař, Miroslav cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the limitation or removal of the operation of hard broaching of inner grooving of gear wheels after heat treatment. The theoretical part describes the processing procedure during the production of the gear wheels and the evaluation of stability of the heat treatment, i. e. it tries to find the differences between the hardening furnaces and project sizes of the broaching tools before heat treatment. The practical part also deals with projecting of other optimalizations so that it is possible to remove the hard threading after the heat treatment process. cze
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19119 cze
dc.identifier.signature D19119
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account