Možnosti zvýšení významu železnice v přepravě cestujících ve městě Brně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mojžíš, Vlastislav
dc.contributor.author Pelcová, Kristýna
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:56:10Z
dc.date.available 2008-08-12T07:56:10Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29434
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na otázku zvýšení významu využití železniční osobní dopravy při obsluze území města Brna. Byla provedena kritická analýza současného stavu dopravní obslužnosti železniční dopravou. Je zde navrženo zřízení nových železničních zastávek s napojením vybraných napájecích autobusových linek. Dále je navržena i dílčí úprava jízdních řádů regionálních železničních linek. Výsledky navrhovaných variant jsou ověřeny dopravním modelem s podporou softwaru OmniTRANS. cze
dc.format 69 s., 22 volně vložených příloh cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject railway transport eng
dc.subject Integrated Transport System eng
dc.subject OmniTRANS eng
dc.subject transport modelling eng
dc.subject Brno cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject Integrovaný dopravní systém cze
dc.subject OmniTRANS cze
dc.subject dopravní modelování cze
dc.title Možnosti zvýšení významu železnice v přepravě cestujících ve městě Brně cze
dc.title.alternative The possibilities of enhancement of railway meaning in the passenger transport service on the area of Brno city eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work focuses on the question of the meaning enhancement of the railway passenger transport service in the area of the Brno city. The critical analysis of the nowadays stage of the railway transport service is done. It is proposed to establish the new railway stops with connection of the selected feeding bus lines. The partial adjustment of time tables of the regional railway lines. The results are verified by the methods of transport modelling with support of the OmniTRANS software. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18528
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.rights.physicalunit práce není přístupná cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account