Využití satelitní navigace při vyhodnocení dopravních nehod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Ivo
dc.contributor.author Černák, Pavel
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:54:30Z
dc.date.available 2008-08-12T07:54:30Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29414
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na využití družicové navigace v oblasti řešení dopravních nehod. Objasňuje charakteristiku současného družicového systému GPS NAVSTAR - zejména jeho složení, přesnosti měření a vlivů na přesnost, princip a metody určení polohy, spolehlivost a dostupnost polohových služeb. V práci je řešen obecný návrh záznamového zařízení umožňující sběr polohových informací vozidla včetně možnosti záznamu diagnostických veličin, jako podpůrného prostředku pro objasnění příčin a podmínek vzniku dopravní nehody při jejich šetření. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 2337435 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject GPS cze
dc.subject Dopravní nehody cze
dc.subject polohové informace cze
dc.subject traffic accidents eng
dc.subject positional information eng
dc.title Využití satelitní navigace při vyhodnocení dopravních nehod cze
dc.title.alternative Utilization of satellite navigation in traffic accident evaluation. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Túró, Tomáš
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on utilization of satellite navigation in traffic accident evaluation. This document explains characteristics of current satellite system GPS NAVSTAR - particularly its structure, measurement accuracy, impacts on accuracy, principles and methods of position determination, reliability and accessibility of positioning services. In this thesis are described general design principles of recording device which would allow gathering of vehicle position information and diagnostic data as a supporting tool in traffic accident investigation - especially during clarification of conditions and reasons which could have led to the accident. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19092 cze
dc.identifier.signature D19092
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account