Metody získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti McDonalďs

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kunhart, Jan
dc.contributor.author Vraný, Miroslav
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:54:26Z
dc.date.available 2008-08-12T07:54:26Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29413
dc.description.abstract Práce je zaměřena na získávání, výběr a motivaci zaměstnanců ve společnosti McDonald´s. S těmito pojmy souvisí i situace trhu práce na Pardubicku a metody a porovnání s jinými organizacemi. Výsledkem je vyhodnocení metod, současné situace v McDonald´s a doporučení ke zlepšení. cze
dc.format 78 s. , 7 s. obr. příloh cze
dc.format.extent 1333317 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject getting employees eng
dc.subject McDonald´s; methods eng
dc.subject Pardubice Region eng
dc.subject the labour market eng
dc.subject získávání zaměstnanců cze
dc.subject Pardubicko cze
dc.subject Trh práce cze
dc.title Metody získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti McDonalďs cze
dc.title.alternative The methods of obtaining and selecting employees in the company McDonalďs eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dobsa, Pavel
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work is focused on the acquisition, selection and motivation of staff at McDonald's. The situation of the labor market to Pardubicko and methods and comparing with organiaztions relates with these terms. The result is an evaluation of methods, the current situation in McDonald's and recommendations for improvement. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18819
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account