Hodnocení kvality poskytovaných informací v osobní železniční přepravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Molková, Tatiana
dc.contributor.author Pospíšilová, Libuše
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:46:19Z
dc.date.available 2008-08-12T07:46:19Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29346
dc.description.abstract Práce se zabývá otázkou poskytování informací cestujícím v osobní železniční přepravě. Analyzuje informační zdroje a nástroje pro cestující v osobní železniční přepravě. Z těchto informačních zdrojů pro cestující byla pro podrobnější analýzu vybrána ČD centra. Cílem práce je vystihnout důležitost těchto zažízení pro cestující. Jsou zde uvedeny návrhy ke zlepšení kvality poskytovaných informací, které byly navrženy na základě analýzy a provedených průzkumů. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 6069670 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject osobní přeprava eng
dc.subject railway transport eng
dc.subject CD centres eng
dc.subject Passenger Transport eng
dc.subject Information eng
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject ČD centra cze
dc.subject Informace cze
dc.title Hodnocení kvality poskytovaných informací v osobní železniční přepravě cze
dc.title.alternative Essessment of information quality in passenger railway transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis is deal with the offering inquiries to passengers in the passenger railway transport. The analysis of information resources and tools for railway passengers is elaborated in this work. From those information resources were chosen CD centres for the more detailed analysis. The importance of those institutions for passengers is the aim of this thesis. There are mentioned the suggestions for improvement of information´s guslity in the thesis. The improvement is based on the performed analysis and surveys. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18526
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account