Das Direktbanking mit dem Phänomen "Onlinebanking" in der Tschechischen Republik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapek, Jan
dc.contributor.author Pavlíčková, Lucie
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:45:29Z
dc.date.available 2008-08-12T07:45:29Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29337
dc.description.abstract Die Abschlussarbeit befasst sich mit Direktbanking der aktuell bekanntesten Banken in der Tschechischen Republik. Einleitend werden einzelne Formen von Direktbanking (Onlinebanking, Telefonbanking und Handybanking) erläutert und ihre Vorteile und Nachteile sowie Sicherheitsaspekte genannt. Anschließend werden die Formen von Direktbanking der Banken preislich verglichen, die Bank Česká spořitelna vorgestellt und ihre Art des Direktbankings analysiert. Am Ende dieser Arbeit werden die Ergebnisse in Bezug auf den Fragenbogen, wobei die Meinungen und Einschätzungen der befragten Personen mit Direktbanking festgestellt wurden, vorgestellt und die Hypothesen überprüft. ger
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 2168330 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso ger
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject direct banking eng
dc.subject banks eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject empirical research eng
dc.subject Direktbanking ger
dc.subject Banken ger
dc.subject Tschechische Republik ger
dc.subject empirische Forschung ger
dc.subject přímé bankovnictví cze
dc.subject banky cze
dc.subject Česká Republika cze
dc.subject empirické výzkumy cze
dc.title Das Direktbanking mit dem Phänomen "Onlinebanking" in der Tschechischen Republik ger
dc.title.alternative Direct banking with the phenomenon "online banking" in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Heinrich, Dietmar
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work deals with the Direct Banking systems of the major Czech Republic Banks. Initially important terminology has been defined and the relative advantages and disadvantages thereof ascertained and security aspects cited. Subsequently the various forms of Direct Banking from the different banks have been compared on a price basis. Furthermore the Bank Česká spořitelna has been isolated, introduced and its Direct Banking options have been analysed. Finally this work presents the results of a questionnaire, through which the opinions and valuations of the people question in relation to Direct Banking have been established. These opinions and valuations have then been presented in the work and finally compared to previously developed hypotheses. eng
dc.description.abstract-translated Práce se zybývá možnostmi přímého bankovnictví významných stávajících bank v České republice. přibližuje jednotlivé formy přémého bakovnictví - internetové, telefonní a mobilní a snaží se ukázat na jejich výhody a nevýhody, tak jako na aspekty bezpečnosti. V rámci práce jsou cenově srovnány formy přímého bankovnictví, které jednotlivé banky nabízejí a je zde představena banka Česká spořitelna a analyzovány její možnosti přímého bankovnictví. Na konci práce jsou v rámci výzkumu, prostřednictvím dotazníků, zjištěny názory a ohodnocení dotazovaných osob na přímé bankovnictví a následně představeny výsledky a přezkoušeny hypotézy. cze
dc.description.department Katedra cizích jazyků cze
dc.thesis.degree-discipline Německý jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D18071
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account