Beatnické básnířky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Vladimír
dc.contributor.author Homolková, Martina
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:43:51Z
dc.date.available 2008-08-12T07:43:51Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29319
dc.description.abstract Práce hodnotí českou ženskou literární tvorbu v rámci beatnického hnutí, věnuje se její spečifičnosti a snaží se interpretovat jednotlivé texty. Část práce se soustředí na postižení vlivu těchto básnířek na následující generace včetně současné ženské poezie. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 2399359 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Czech literature eng
dc.subject beat generation eng
dc.subject Poetry eng
dc.subject women eng
dc.subject česká literatura cze
dc.subject beatníci cze
dc.subject poezie cze
dc.subject ženy cze
dc.title Beatnické básnířky cze
dc.title.alternative Women poets in beat generation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Studený, Jiří
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work evaluates Czech woman literature within the frame of beat generation. It deals with its specificity and tries to interpret some texts. The part of work is concentrated on this woman poet’s influence on the next generations including contemporary woman poetry. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D18659
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account