Mikrobiologická charakteristika bakteriálních kmenů izolovaných z cévních katetrů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazurová, Jaroslava
dc.contributor.author Ćmielová, Jana
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:34:56Z
dc.date.available 2008-08-12T07:34:56Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29242
dc.description.abstract Biofilm může být definován jako společenství mikroorganismů lnoucí k povrchu. Tato práce se zabývá stanovením jeho produkce u bakterií izolovaných z centrálních žilních katetrů a identifikací těchto bakterií. Pro stanovení produkce biofilmu byla použita Christensenova metoda, biofilm adherovaný na mikrotitrační destičce byl obarven krystalovou violetí a hodnocen spektrofotometricky. Identifikace bakteriálních kmenů byla provedena pomocí přístroje Vitek 2 Compact. Bylo testováno celkem 112 bakteriálních kmenů. Nejčastěji vyskytujícími se mikroorganismy byly koaguláza-negativní stafylokoky. Tvorba biofilmu byla zaznamenána u 47 bakteriálních kmenů. V tryptoso-sojovém bujónu bylo pozitivních 26 kmenů, v Müller-Hintonově bujónu bylo pozitivních 10 kmenů. V obou typech bojónu bylo pozitivních 11 bakteriálních kmenů. Byla srovnána citlivost na antibiotika mezi bakteriálními kmeny produkující a neprodukující biofilm a nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly. Rezistence na antibiotika byla stanovena metodou, která používá planktonicky rostoucí kultury. Pro získání skutečných hodnot rezistence mikroorganismů v biofilmu je nutné použít speciální metody. cze
dc.format 68 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject vascular catheter eng
dc.subject catheter related infection eng
dc.subject colonization of catheter eng
dc.subject sepsis eng
dc.subject coagulase eng
dc.subject prevention eng
dc.subject Biofilm eng
dc.subject resistance eng
dc.subject cévní katetr cze
dc.subject katetrové infekce cze
dc.subject katetrová kolonizace cze
dc.subject sepse cze
dc.subject koaguláza cze
dc.subject prevence cze
dc.subject Biofilm cze
dc.subject rezistence cze
dc.title Mikrobiologická charakteristika bakteriálních kmenů izolovaných z cévních katetrů cze
dc.title.alternative Microbiological characteristics of bacterial strains isolated from vascular catheters eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Biofilm can be defined as communities of microorganisms attached to a surface. This thesis is concerned with determination of biofilm production of bacteria isolated from central venous catheters and with identification of these microorganisms. The method described by Christensen was used to determine the biofilm production., adhered biofilm on microtiter plates were stained with crystal violet and were determined spectrofotometricaly. Identification of bacterial strains were determined through the use of the instrument Vitek 2 Compact. A collection of 112 bacterial strains were tested. The most frequently occured microorganisms were coagulase-negative staphylococci (52 strains). Biofilm formation was observed in 47 strains. By incubation in TSB there were 26 positive strains and in MHB there were 10 positive strains. In both of these culture mediums there were observed 11 positive strains. The antibiotic susceptibilities were compared among biofilm producing and non-producing bacterial strains and no significant differences were observed. Resistance to antibiotics was determined by a method, which uses planktonic cultures. In obtaining of real results for microbial resistance to antibiotics in biofilm it is important to use special methods. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D18026
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account