Synkopy: Fibrilace síní u nemocných hospitalizovaných pro synkopu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kvasnička, Jiří
dc.contributor.author Černotová, Veronika
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:27:49Z
dc.date.available 2008-08-12T07:27:49Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29205
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem „Synkopy: fibrilace síní u nemocných hospitalizovaných pro synkopu‘‘ je zaměřena na porovnání synkopy u nemocných s fibrilací síní se synkopou, která vzniká u pacientů s fyziologickým sinusovým rytmem. Teoretická část práce obsahuje informace o synkopě a fibrilaci síní, jejich klasifikaci, etiologii, projevech, diagnostických metodách, možnostech léčby a prognóze. Praktická část práce je zaměřena na zpracování údajů získaných z chorobopisů pacientů hospitalizovaných pro synkopu, prezentaci výsledků statistického šetření, ověření platnosti hypotéz a stanovení praktických závěrů, které mohou přispět ke zlepšení péče o nemocné se synkopou. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 1564570 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject synkopy cze
dc.subject mdloby cze
dc.subject kolapsy cze
dc.subject srdeční arytmie cze
dc.subject fibrilace síní cze
dc.subject paroxysmální fibrilace síní cze
dc.subject syncope eng
dc.subject faintness eng
dc.subject collapse eng
dc.subject heart arrhytmia eng
dc.subject atrial fibrillation eng
dc.subject paroxysmally atrial fibrillation eng
dc.title Synkopy: Fibrilace síní u nemocných hospitalizovaných pro synkopu cze
dc.title.alternative Syncope: atrial firbrillation in patients hospitalized for syncope eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bělohlávek, Jan
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis with the name „Syncope: atrial firbrillation in patients hospitalized for syncope‘‘ is focused to compare syncope in patients with atrial fibrillation to syncope caused by physiological sinusoidal rhythm. The theoretical part of the thesis introduces syncope and atrial fibrilation, their classification, etiology, and manifestations, together with diagnostic methods, treatment options, and prognosis. The pratical part focuses on processing the data obtained from clinical records of patients hospitalized for syncope and presents results of its statistical evaluation. It concludes with the validation of the hypothesis and an assessment of practical implications that will contribute to improved care for patients with syncope. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D18998
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account