Porovnání alternativních pohonů podle produkce CO2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Folvarčný, Jaromír
dc.contributor.author Hrdina, Dominik
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:14:22Z
dc.date.available 2008-08-12T07:14:22Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29150
dc.description.abstract Práce se zabývá alternativními pohony a jejich porovnáním podle produkce CO2. V úvodu jsou uvedeny důvody pro snižování emisí CO2 vozidel, současný a předpokládaný budoucí stav. V další části práce je uveden přehled v současnosti používaných alternativních pohonů, jejich stručná charakteristika, výhody a nevýhody. Následně jsou uvedena vozidla, poháněná alternativními palivy pro jednotlivé výrobce a jejich porovnání s vozidly s pohonem konvenčním. Dále jsou porovnány jednotlivé alternativní pohony mezi sebou, výsledky a zhodnocení. cze
dc.format 42 s., 3 s. obr. příloh cze
dc.format.extent 695775 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject alternativní pohony cze
dc.subject emise CO2 cze
dc.subject elektromobily cze
dc.subject palivové články cze
dc.subject LPG cze
dc.subject Hybridní pohon cze
dc.subject alternative motor fuels eng
dc.subject carbon dioxide emissions eng
dc.subject electric vehicles eng
dc.subject fuel cells eng
dc.subject hybrid power eng
dc.title Porovnání alternativních pohonů podle produkce CO2 cze
dc.title.alternative Comparison of alternative motor fuels from standpoint of carbon dioxide production cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor work copes with alternative motor fuels and their comparison from standpoint of carbon dioxide production. First, reasons for reduction of carbon dioxide production, actual and foreseeable condition are introduced. In the next part of the work, alternative motor fuels used up to date, their brief characteristics, pro’s and con’s are described. Furthermore, cars powered by alternative motor fuels by individual car producers and their confrontation with cars powered conventionally are presented. Next, alternatively powered and conventionally powered vehicles are confrontated with each other and finally results with résumé are mentioned. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19129 cze
dc.identifier.signature D19129
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account