Nutriční stav a jeho ovlivňování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlúbik, Pavol
dc.contributor.author Boháčková, Tereza
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:14:17Z
dc.date.available 2008-08-12T07:14:17Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29149
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na problematiku nutričního stavu populace a jeho ovlivňování. Zabývá se významem a úlohou výživy v organismu, základními složkami výživy a jejich vlivem na lidský organismus, uvádí poruchy výživového stavu a nutriční prevenci některých civilizačních chorob. Zaměřuje se také na zhodnocení výživového stavu dvou vybraných skupin obyvatelstva, tedy dospělých a studentů a zmiňuje důležitá nutriční doporučení podle Světové zdravotnické organizace. cze
dc.format 85 s. cze
dc.format.extent 2280308 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject výživa cze
dc.subject nutrienty cze
dc.subject malnutrice cze
dc.subject nadváha cze
dc.subject obezita cze
dc.subject nutriční prevence cze
dc.subject výživová doporučení cze
dc.subject nourishment eng
dc.subject nutrients eng
dc.subject malnutrition eng
dc.subject overweight eng
dc.subject obesity eng
dc.subject nutritional prevention eng
dc.subject nutrition recommendations eng
dc.title Nutriční stav a jeho ovlivňování cze
dc.title.alternative Nutritional condition and it‘s influence on organism eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Střítecká, Hana
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This diploma thesis focuses on problems of nutritional condition of the population and describes ways how to deal with them. It investigates importance and purpose of organism nourishment, basic kinds of nourishment and their influence on human organism. Next, it illustrates nutritional condition disorders and nutritional prevention of some of the civilization diseases. It also evaluates a nutritional condition of two chosen groups of population - adults and students, and mentions important nutritional recommendations according to World Health Organisation. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D18987
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account